الخميس، 18 سبتمبر 2014

Een Nederlandse Omroep weigert een onherroepelijk vonnis uit te voeren in een arbeidskwestie, ten gunste van een Egyptische verslaggeefster die ontslagen werd omdat zij om een rectificatie vroeg.Vertaling uit Albedaiah http://www.albedaiah.com/node/59570, woensdag 10 september 2014

Een Nederlandse Omroep weigert een onherroepelijk vonnis uit te voeren in een arbeidskwestie, ten gunste van een Egyptische verslaggeefster die ontslagen werd omdat zij om een rectificatie vroeg.
De Omroep heeft Amira Al Tahawi ontslagen nadat zij een rectificatie had gepubliceerd aangaande een foto van een buitenlandse website over het verschijnen van het Chinese maagdenvlies in Cairo.

 
In Egypte heeft de rechtbank die arbeidsgeschillen beslecht, [vergelijkbaar met Kantongerecht in Nederland] beschikt dat een voormalig verslaggeefster bij de Nederlandse Wereld Omroep een geldelijke genoegdoening dient te ontvangen nadat zij op arbitraire wijze ontslagen was, maar de Omroep weigert sinds juni 2013 het vonnis uit te voeren.
Amira Al Tahawi werd ontslagen als verslaggeefster bij de genoemde omroep in januari 2010, nadat zij een rectificatie had gevraagd voor een onjuiste berichtgeving in een reportage uitgezonden door de omroep over ‘Het Chinese maagdenvlies’. Daarin publiceerde een vrouw die destijds recent aan de website was komen werken een foto van een buitenlandse website uit het jaar 2005, terwijl zij het deed voorkomen dat deze genomen was in één van de Egyptische markten. Toch weigerde de omroep een rectificatie te plaatsen, ondanks een daarna losgebarsten mediacampagne die zijn basis vond in deze onzorgvuldige berichtgeving. Toen Al Tahawi een verduidelijking publiceerde, samen met de oorsprong van de eerder genoemde foto in een Egyptische krant en haar elektronische blog, ontsloeg de Omroep haar.

De zaak is voorgekomen voor de rechtbank die arbeidsgeschillen beslecht en Al Tahawi werd daarin bijgestaan door wijlen de advocaat Sayyid Fathi (vanuit het kantoor van Stichting Nabil Al-Hilali voor de Vrijheden), er kwam nogmaals een herziening van de zaak, en daarna bereikte de zaak het stadium van het hoger beroep, wat resulteerde in het onherroepelijke vonnis van het compenseren van de eiser, conform het Egyptische arbeidsrecht, volgens advocaat Abir Ishaq van Stichting Al-Hilali. Ondanks dat de eiser nog niet is overgegaan tot het indienen van een aanvraag voor morele genoegdoening voor het arbitraire ontslag na vijf arbeidsjaren, en vooral omdat dit was vanwege een artikel op het internet en zij zich slechts beperkt heeft tot het vragen om haar arbeidsrechten (twee maanden voor ieder arbeidsjaar), zegt haar wettelijke vertegenwoordiger Abir Mahmi van Stichting Al-Hilali voor de Vrijheden dat de Egyptische wettelijke vertegenwoordiger van de genoemde Omroep in Cairo probeert te onderhandelen over het bedrag, vanwege een onduidelijke oorzaak, terwijl het vonnis voor de buitenlandse Omroep onherroepelijk is en bij voorraad uitvoerbaar, vanwege de moeilijkheid van uitvoering, vooral omdat de Omroep gevestigd is in Maspero in Cairo.

De zaak werd aanhangig gemaakt in 2010 en de beschikking met nummer 508 uit het jaar 2010 is van 23-05-2013. Deze werd nogmaals bekrachtigd in het hoger beroep van 09-04-2014, met nummer 2246 uit het rechtsjaar 130. Hiermee is het vonnis onherroepelijk en bij voorraad uitvoerbaar geworden.

S C